Kim jest facylitator?

Zaraz po uruchomieniu tej strony jeden ze znajomych na Facebooku zapytał: kto to jest facylitator?I słusznie zapytał, bo to pojęcie nie jest przecież powszechnie znane. To egzotyczne słowo zapożyczone jest z francuskiego faciliter gdzie oznacza ułatwianie. Facylitator jest więc ułatwiaczem, a używam go z braku dotychczasowego polskiego odpowiednika. Ułatwiaczowi (a może umożliwiaczowi) blisko jest do Rozwiń artykuł