Portfolio

Znajdziesz tu informacje o:
– klientach biznesowych i administracji,
– współpracy z instytucjami i firmami szkoleniowymi.

Biznes i administracja:

ABB – Korporacyjne Centrum Technologiczne – prowadzenie warsztatów dla poszczególnych zespołów CTC, prowadzenie Treningu Rozwoju Uważności Empatycznej oraz indywidualnych sesji coachingach.
Gino Rossi – prowadzenie executive coachingów i warsztatu strategicznego w programie zmiany kultury organizacyjnej.
mBank – prowadzenie warsztatów dla kadry menedżerskiej – 25 grup, warsztaty w ramach programu Employability – otwórz się na nowe możliwości, warsztaty Jak zarządzać zespołem rozproszonym, warsztaty Jak zarządzać swoją energią i dniem czyli nowa rzeczywistość – nowe nawyki, warsztaty Jak zarządzać zespołem w niepewności.
Fuchs Oil Corporation – prowadzenie warsztatów dla kadry menedżerskiej
Urząd Miasta Gdyni – prowadzenie warsztatów dla kadry menedżerskiej – półroczny kurs oraz warsztaty facylitacji dla Laboratorium Innowacji Społecznych
Urząd Miasta Łodzi – warsztaty z moderacji spotkań
GSBK – prowadzenie executive coachingów oraz warsztatów strategicznych
Ernst & Young – warsztaty komunikacji w zespole zdalnym dla działu CSI
Vestas Polska – warsztaty dla kadry menedżerskiej, sesje NDD
Warta  – warsztat Angażujące szkolenie online dla trenerów wewnętrznych
7R – udział w badaniach jakościowych
Prudential Polska – udział w badaniach jakościowych
Urząd Miasta Krakowa – warsztaty i spotkania przygotowania strategii rozwoju Krakowa, warsztaty strategii rozwoju kultury, inne procesy konsultacji społecznych.

NGO

Dla Fundacji SOK przeprowadziłem warsztaty dla 1078 nauczycieli i nauczycielek w zakresie pracy ze stresem, poczucia własnej wartości, pracy z krytykiem wewnętrznym, prewencji wypalenia zawodowego.

Dla Fundacji Szkoła Liderów prowadzę warsztaty z przywództwa dla liderów lokalnych NGO.

Dla Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce prowadziłem warsztaty w programie Lokalne Partnerstwa PAFW. Partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności.

Warsztaty z zarządzania energią i przeciw wypaleniu zawodowemu dla swoich beneficjentów zamawiały: Fundacja Stocznia, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie OWOP.

W mojej wieloletniej współpracy z Grupą TROP, prowadziłem zajęcia w kursie GATE, który stanowi bazę dla dalszego rozwoju w ramach specjalizacji trenerskiej lub coachingowej. Prowadziłem również warsztaty w programach dla klientów biznesowych i urzędów.