Czemu autentyczność?

Samo słowo „autentyczny” pochodzi od greckiego authentikós i oznacza „działać we własnym imieniu”. Autentyczność nie jest łatwym sposobem na życie. Kierowanie się nią bywa strasznie trudne, ponieważ wymaga odpowiedzialności za własne działania i decyzje. Autentyczność, to konieczność świadomości siebie, swoich emocji oraz ich adekwatna ekspresja, to świadomość własnych mechanizmów obronnych. To też świadomość własnych wartości, ale też spójność wewnętrzna rozumiana jako integracja działań z przekonaniami – uczciwość w stosunku do siebie.

Czemu zająłem się właśnie autentycznością jako kategorią mojej specjalizacji rozwojowej? Przede wszystkim dlatego, że autentyczne życie jest warunkiem spełnienia, a więc dobrego wykorzystania życia, które zostało nam dane.

Ludzie autentyczni poznają siebie. Wiedzą co lubią, w czym są dobrzy, a w czym słabsi i jak mogą tym zarządzać. Potrafią być tu i teraz, mają świadomość własnych emocji oraz potrafią korzystać z aktywnego współczucia. Są uważni i obserwują bez oceniania. Ludzie autentyczni słuchają swojego wewnętrznego głosu i nie dają innym pisać im scenariuszy na życie. Ludzie autentyczni biorą odpowiedzialność za siebie i swoje wybory, jednocześnie nie biorąc odpowiedzialności za innych ale wspierając ich w samodzielnym wprowadzaniu zmian. Ludzie autentyczni nie próbują kontrolować innych ani nikim nie manipulują. Szanują prawo każdego człowieka do bycia panem siebie, ponieważ sami takiego prawa oczekują.

O różnych odcieniach autentyczności możesz przeczytać na stronie Moje tematy