Cześć! Nazywam się Przemek Dziewitek. Jestem trenerem, facylitatorem, coachem, z wykształcenia pedagogiem i pracownikiem socjalnym. W swojej pracy korzystam z dorobku i doświadczeń psychologii humanistycznej i pozytywnej oraz Metody TROP by wspierać edukację i rozwój osób dorosłych. 

Przez kilka lat pracowałem jako trener biznesu i Akademii Grupy TROP, obecnie współtworzę Kolektyw XYZ 

Pracuję w modelu sytuacji edukacyjnej, rozwijanym przez ostatnie 40 lat przez Jaca Jakubowskiego
Jac Jakubowski:

Przemek jest twórczym, kompetentnym „wspieraczem rozwoju”. Potrafi budować koncepcje i prowadzić projekty rozwoju w biznesie, organizacjach pozarządowych a także dla instytucji samorządowych. Specjalizuje się we wprowadzaniu empatycznej komunikacji, kultury opartej na docenianiu, a także uzyskiwaniu efektywności dzięki partnerstwie i partycypacji.

Prowadzę warsztaty i sesje edukacji indywidualnej, zarówno na żywo jak i on-line. Wspieram pracowników, menedżerów, w rozwoju kompetencji podnoszących jakość współpracy:

– inteligencji emocjonalnej,

– pracy ze zmianą i w niepewności,

– rozwijania empowermentu i delegowania,

– pracy ze zmianą nawyków,

– pracy z wartościami i wizją,

– facylitacji,

– pracy zdalnej w zespołach rozproszonych,

– uważności.

Specjalizuję się w tematyce Autentyczności, która stanowi bazę dla budowania zdrowych relacji i osiągania spełnienia, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Pracowałem z zespołami takich firm jak: ABB, AMGEN, mBank, Xelion, Ernst & Young, Vestas, Fuchs Oil Corporation, Warta, 7R, Prudential, GSBK, Gino Rossi, Platinium Wellness, Interseroh, Międzynarodowe Centrum Kultury, Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie, Urząd Miasta Gdyni, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Krakowa.

Szczegóły znajdziesz w Portfolio.

Moja historia

Moje życie zawodowe jest głównie związane z wprowadzaniem zmian. 

Po studiach przez wiele lat pracowałem w organizacjach pozarządowych oraz stworzyłem też jedną własnego pomysłu – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Tamta Pracownia była realizacją idei demokracji w działaniu –  usprawniania dialogu mieszkańców miasta z wybranymi przez nich władzami i zatrudnionymi urzędnikami, nazywaliśmy to partycypacją obywatelską.

To był też czas mojego własnego intensywnego rozwoju, zapoczątkowanego udziałem w pół rocznym kursie dla liderów lokalnych – Szkoła Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kolejnym krokiem było ukończenie pół rocznego kursu trenerskiego (wraz z treningiem interpersonalnym) w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych.  Te doświadczenia edukacyjne, były wyznaczeniem drogi, którą podążam, czyli edukacji przez doświadczenie. 

Kolejnymi bardzo ważnymi doświadczeniami zawodowymi były najważniejsze projekty Pracowni Obywatelskiej i udział w pracach nad  dokumentami strategicznymi dla Urzędu Miasta Krakowa. Wprowadziliśmy w Krakowie Budżet Obywatelski, a ja jednocześnie pracowałem przy rozwijaniu rozwiązań partycypacyjnych w ramach Forum Praktyków Partycypacji przy Fundacji Stocznia oraz zostałem wybrany do zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.