Warsztaty

Aby adekwatnie wybrać warsztaty, których potrzebuje Twój zespół, proponuję wyjście od Badania Potrzeb i Mocy. Jest to badanie, które pozwala na indywidualne wyłonienie potrzeb, które nie zawsze są uświadomione i oczywiste oraz potencjału do pracy z ich realizacją.

Badanie przeprowadzam przez indywidualne rozmowy z uczestnikami. Jest to również możliwość nawiązania kontaktu i rozpoczęcia budowania relacji, a często rozpoczęcia procesu rozwojowego.

Prowadzę warsztaty w modelu Sytuacji Edukacyjnej, który oparty jest na 4 filarach:

  • bezpieczeństwie psychologicznym uczestników – dojrzałości empatycznej, akceptacji i docenieniu,
  • aktywności – przejawiającej się w korzystaniu z angażujących metod nauki przez doświadczanie,
  • wspólnocie – korzystaniu z różnorodności grupy i wzajemnych doświadczeń,
  • poczuciu sensu – kontraktowaniu i rekontraktowaniu w toku pracy w oparciu o  potrzeby i cele uczestników.

W tym modelu ludzie SIĘ uczą, a nie SĄ uczeni. Więcej o sytuacji edukacyjnej piszę TUTAJ