Sytuacja Edukacyjna

To model pracy edukacyjnej opracowany 40 lat temu przez psychologa Jaca Jakubowskiego i rozwijany przez niego do dzisiaj w ramach Grupy TROP i Akcji Empatia.

Sytuacja edukacyjna, to proces w którym ludzie się uczą, a nie są uczeni – sami biorą odpowiedzialność za swoją edukację, przy dobrym wsparciu trenera, edukatora. Sytuacja edukacyjna zbudowana jest na 4 filarach:

  • bezpieczeństwie
  • aktywności
  • wspólnocie
  • sensie

Pracując w modelu sytuacji edukacyjnej i widząc jej efekty, chciałbym rozpowszechniać jej ideę ucząc innych jej założeń.