Autentyczne relacje

Naszą codzienność zdominowują relacje w większości oparte na kontroli, fałszywe i pozbawione wzajemnego zrozumienia. Tymczasem potrzebne nam są związki bezwarunkowe, szczere i empatyczne.


Jeśli często słuchasz kogoś, z zamiarem przekonania aby myślał tak jak ty, jeśli uciekasz się do błagań, manipulacji, obelg, by za wszelką cenę dowieść słuszności swojego zdania, to być może potrzebujesz pracy nad poczuciem własnej wartości i samooceną.

Im bardziej jesteśmy spójni wewnętrznie i pewni siebie, w tym większym stopniu tolerujemy niejasności, różnice zdań i konflikty – a wręcz je sobie cenimy, ponieważ są okazją sprawdzenia a być może zmiany własnych przekonań.