Autentyczne ojcostwo

Czemu tylko ojcostwo? Przede wszystkim, to mój własny obszar praktyki i niezwykła przygoda towarzyszenia w rozwoju mojemu synowi Ignacemu. Ale jest to też moje marzenie, że zmienia się podejście do wychowywania dzieci i przestajemy dzieci wychowywać autorytarnie, rezygnujemy z tresury posłuszeństwa na rzecz budowania autonomii, odpowiedzialności odnajdywania się w świecie wartości i empatii dla innych.

Autentyczne ojcostwo to model oparty na pracy z budowaniem poczucia własnej wartości dziecka, przez okazywanie mu bezwarunkowej miłości. To wymaga jednak własnej pracy nad zrozumieniem swoich warunków akceptacji siebie i stopniowym pozbywaniu się ich.

Autentyczne rodzicielstwo to także niwelowanie strat, które niesie edukacja systemowa, czyli szkoły powszechne, do których chodzi większość dzieci.