Autentyczne liderstwo

Autentyczni liderzy potrafią rozważyć wiele aspektów każdego zagadnienia i spojrzeć na nie z różnych perspektyw, dzięki czemu rzeczowo oceniają informacje i dają wyraz swoim emocjom oraz wartościom, nie próbując nikim manipulować. Potrafią też aktywnie słuchać ludzi, pytać o potrzeby i emocje.

Są wspierający i umożliwiający – dostrzegają potencjał swoich pracowników i aktywnie działają by ten potencjał rozwijać. Ich styl liderski jest zaprzeczeniem mushroom management 😉