Autentyczna obecność

Autentyczna obecność – tak nazywam umiejętność bycia w pełnym kontakcie z drugim człowiekiem. To umiejętność, którą warto doskonalić by wspierać innych, zarządzać zespołami ale też świadomie towarzyszyć w rozwoju dzieciom.

Autentyczna obecność jest korzystaniem z siebie w pełni. Jest stanem głębokiej współpracy, procesu współtworzenia, wyłaniania się synergii we wspólnych działaniach i projektach.

Uczymy się jej poprzez naukę bycia tu i teraz, uważności (mindfulness), kontaktu z emocjami i zwiększania szczegółowości emocjonalnej. Praktykujemy autentyczną obecność przede wszystkim praktykując uważne, aktywne i empatyczne słuchanie.