Sesje indywidualne, coaching

Sesja indywidualne lub jak się określa coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom, a poprzez to często również organizacjom, w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Polega przede wszystkim na głębokiej, uważnej rozmowie dwóch osób — coacha i klienta, a nie jak sądzą i uprawiają niektórzy wystąpienia publiczne lub podcasty.

Celem takiej rozmowy jest umożliwienie klientowi rozpoznania własnych umiejętności, zdolności i talentów oraz sposobów pełnego wykorzystania tego potencjału w kontekście celów i tematów, które klient zgłasza, jako przedmiot pracy. Jednocześnie coaching pomaga rozwinąć odwagę i rozwagę. Wspiera kształtowanie adekwatnej samooceny i wysokiego poczucia własnej wartości.

Sesja taka jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby).