Program PAO

PAO – Praktyka Autentycznej Obecności on-line

Program PAO składa się z jednego pięciogodzinnego warsztatu i 3 półtoragodzinnych  spotkań sesji uważnego słuchania on-line, pomiędzy którymi uczestnicy dostają wskazówki do praktyki indywidualnej oraz inspiracje, pytania i mikro-zadania na grupie WhatsApp

Autentyczna obecność jest korzystaniem z siebie w pełni. Jest stanem głębokiej współpracy, procesu współtworzenia, wyłaniania się synergii we wspólnych działaniach i projektach.

Autentyczność może być jednak trudna. To konieczność świadomości siebie, swoich emocji oraz ich adekwatna ekspresja, to świadomość własnych mechanizmów obronnych. To też świadomość własnych wartości, ale też spójność wewnętrzna rozumiana jako integracja działań z przekonaniami uczciwość w stosunku do siebie.

Autentyczna Obecność, to zauważenie i przyjęcie drugiego człowieka, z jego pełną odmiennością od nas. To uważność na drugą osobę – jej słowa i emocje, a nie koniecznie nasze interpretacje, oceny i założenia, które automatycznie rodzą się w umyśle.

Warsztat PAO

5 godzinny warsztat on-line na Zoomie w maksymalnie 10 osobowej grupie.

Pracujemy w metodzie nauki opartej na doświadczeniu, korzystając też z doświadczenia pracy w grupie – na tu i teraz. Podczas warsztatu korzystamy ze swoich przykładów i siebie nawzajem w zaufaniu, że tematy które wnosimy pozostają między nami.

Tematyka warsztatu:

  • bezwarunkowa akceptacja, poczucie własnej wartości
  • emocje, których nie chcemy i które nas karmią
  • dojrzałość empatyczna i aktywne współczucie

Spotkanie PAO to sesja, w której:

  • przede wszystkim mamy czas i miejsce na, głęboką i szczerą rozmowę z drugim człowiekiem
  • odpowiadamy sobie samym na pytania, których nie zadajemy na co dzień
  • trenujemy uważne słuchanie
  • trenujemy dojrzałość empatyczną
  • pracujemy z docenieniem siebie jako osoby oraz drugiego człowieka